Slide thumbnail
Videoovervågning2018-10-11T10:25:47+00:00

Videoovervågning

ABUS – VIDEO TIL PRIVATE

Ved valg af dit video system er der mange forskellige muligheder. Er du privat skal du vælge imellem analoge optagesystemer i forhold til IP baserede systemer.

Da det fleste private overvågnings områder kan ses indenfor en kort rækkevidde vil de fleste analoge systemer være yderst velegnede. Fordelen her er lidt billigere hardware samt at man kører i et lukket kablet system der ikke stiller krav til netværkshastigheder og meget andet.

Et analogt anlægs kameraer installeres og justeres ind på det punkt man gerne vil have fokus på. Efterfølgende har man ingen mulighed for at zoome ind i det optagede materiale ”what you see is what you get”. Man kan komme til at se sit analoge anlæg fra overalt i verden via browser, ipad, iphone samt smartphones generelt.

Private kan selvfølgelig også få installeret IP kameraovervågning. Man kan enten bruge sit eksisterende netværk, trådløst netværk som forbindelsesled til kameraerne. Disse forbindelser føres så hen til NVR optagere, NAS servere eller man installere software på sin PC som så skal være optager for kameraerne.

Fordelene ved IP teknologien er mange, men her blot et eksempel. Da man oftest bruger megapixel kameraer har man gode muligheder for at zoome ind i det optagede materiale, og det betyder at man generelt kan have en lidt bredere dækning end ved de analoge kameraer og således også installere mindre antal kameraer. Tilgangen til kameraerne giver meget mobilitet og fleksibilitet.

ABUS – VIDEO VIRKSOMHEDER

Tv-overvågning til erhverv er et godt supplement til de traditionelle sikringsforanstaltninger, og tv-overvågning kan bruges, når en vagtovervågning ikke er økonomisk muligt.

Hvorfor tv-overvågning?

Det er vigtigt nøje at beskrive formålet med overvågningen. Et transmitteret billede er f.eks. kun til nytte, hvis en person ser på tv-skærmen hele tiden. Kunsten består derfor i at begrænse mængden af optagelser, men samtidig at sikre at der optages på det rigtige tidspunkt. Videobilleder vil i så fald kunne afsløre kriminelle handlinger, der ellers ville have været vanskelige at opklare. Hvordan kan tv-overvågning benyttes?

Der er mange områder, hvor tv-overvågning med fordel kan bruges f.eks. i tilknytning til et AIA-anlæg, butiksarealer eller i produktionsmiljøer.

Tv-overvågning bruges i stigende grad som del af et AIA-anlæg. Anlægget overfører via kameraer billeder til en kontrolcentral. På den måde kan man få bekræftet, om der er tale om en reel alarm, og så straks reagere ved f.eks. at tilkalde vagt eller politi.

I detailhandlen har tv-overvågning stor præventiv virkning mod butikstyveri og tyveri i øvrigt. Overvågningen betyder ofte, at forretningens svind minimeres væsentligt. Overvågningen kan også være med til at gøre planlægning af et senere indbrud vanskelig, ligesom overvågningen yder en præventiv virkning mod røveri.

Tv kan med stor fordel også anvendes til overvågning af transportbånd og produktionsprocesser. En sådan overvågning kan forebygge produktionsstop, skader på kostbare maskiner, og at uvedkommende får adgang til følsomme områder m.v. TV-overvågning kan lagres analogt eller digitalt. Det kan være til stor nytte, når man skal rekonstruere og afdække hændelsesforløb forud for den kriminelle handling – eksempelvis et røveri.

Nogle gange sker det værst tænkelige: Dårlige eller ingen billeder på et vigtigt tidspunkt. Vær derfor opmærksom på belysningsforholdene og kameraplaceringen. Hvordan er lysforholdene, når der skal optages? For meget lys giver meget lyse billeder, for lidt lys giver meget mørke billeder.

Der er det vigtigt, at placeringen af kameraerne tilpasses. Spares der på antallet af kameraer, kan der opstå døde vinkler, som indbrudstyvene kan udnytte. Vær også opmærksom på, at hvis man skal kunne identificere personers ansigter, så nytter det ikke at filme i fugleperspektiv, det vil sige fra stor højde.

KERNEKOMEPTENCER

  • ul img TYVERISIKRING
  • ul img LÅSESYSTEMER
  • ul img ADGANGSKONTROL
  • ul img VIDEOOVERVÅGNING
  • ul img DØRLUKKERE OG AUTOMATIK
  • ul img DØRTELEFON
  • ul img VÆRDI/SIKRINGSSKABE
  • ul img DØGNVAGT